ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ

posted in: Gurubodhe | 0

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ “ಸ್ವಾಮೀಜಿ! ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ದೇವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.” ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಟಕ್ಕನೆ ಹೇಳಿದರು Read More

ಆಹಾರ-ನಿದ್ರೆ-ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ

posted in: Gurubodhe | 0

ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಅಂತರ ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ತರ- ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ಧರ್ಮವೇ ಅವನನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ. Read More

ಶ್ರೀ ಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

posted in: Dinadarshike | 0

17/06/2022 –  ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್ 18/06/2022 – ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ  ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ 19/06/2022 –  ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ 20/06/2022 –  ಕಬ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ 21/06/2022 –  ಶ್ರೀಮಠ, ಯೋಗದಿನಾಚರಣೆ 22/06/2022 –  ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ಮುಳ್ಳಕ್ಲಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ. 6:00pm ಅಣಲಗಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 23/06/2022 –  5:00pm ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ 24/06/2022 ರಿಂದ 28/06/2022  ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ

posted in: Press Note/News | 0

ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ_ಮಹಾ_ಸಂಸ್ಥಾನದ_ಮಠಾಧೀಶ_ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ_ಸರಸ್ವತೀ_ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಗಳೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಹಜವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. Read More