ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ವಿಶೇಷಪೂಜೆಗೈದರು