ಸಿಹಿಯ ಕಹಿ

ಸಿಹಿ ಅಂದಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರು ಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಕ್ಕರೆಯೇ.ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೆಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ರೇ ಎರಡೂ ವಿರೋಧಿಯೇ.ಆದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿರೋಧೀ,ಬೆಲ್ಲ ದೂರದ ವಿರೋಧಿ. Read More

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು.

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿ.ಕನಿಷ್ಟ 7 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೀಗಾವಹಿಸಿ.ಆತಂಕ, ಚಿಂತೆ , ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಬೇಡ Read More

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಏನೇನು ?

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಥವಾ ದ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸತ್ತಕದ್ದು. ಸಹಜದ ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ  ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. Read More