ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ನಾನ – ಭೀಮನಪಾದ

posted in: Historical places | 0

ಭೀಮನಪಾದದ ಕಲ್ಲಿನ ಆ ಪೀಠದಮೇಲೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ನಾನವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೈಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನವೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನವಿರುತ್ತದೆ. Read More

ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಮಠ

posted in: Historical places | 0

ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಎಂದೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾವಿರ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂಬುದು. ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಠವಿದ್ದಿತ್ತೆನ್ನಲಾದ ಭೀಮನಪಾದ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ನದಿಯ ಒಡಲೊಳಗೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Read More

ಭೀಮನಪಾದ

posted in: Historical places | 0

ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ. ಝುಳು ಝುಳು ಹರಿಯುವ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯ ನಿನಾದ. ಅದರ ಜೊತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಂಗೀತಸಂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನನಿರತನಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ. Read More