ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

posted in: Dinadarshike | 0

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

12/07/2022 –  ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರ ಹವನ. 12:00pm ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಂದಾ. 5:00pm ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತಿನಿಧಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

13/07/2022 –  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ

14/07/2022 –  ವೈದಿಕರ ಸಮಾವೇಶ

15/07/2022 –  ಶ್ರೀ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ.

16/07/2022 –  ಬನವಾಸಿ, ಬದನಗೋಡು ಹಾಗು ತವನಂದಿ ಸೀಮಾ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ.

17/07/2022 –  ಗುಂದ ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಛಾಪಖಂಡ ಭಾಗಿ ಸೇವೆ

18/07/2022 –  ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಭಂಡಾರಿ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಸೇವೆ.

19/07/2022 –  ಶಿರಸಿ ಸೀಮಾ ತರಕನಳ್ಳಿ ಭಾಗಿಯಿಂದ ಸೇವೆ

20/07/2022 – ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಾನಂದಾಶ್ರಮದ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸೇವೆ

21/07/2022 –  ಕಾಷ್ಠಮೌನ ಪ್ರಾರಂಭ.

28/07/2022 – ಕಾಷ್ಠಮೌನ ಮುಕ್ತಾಯ