ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

posted in: Bhagavadgeeta Abhiyana | 0

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು.