ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾ ರಜತಮಹೋತ್ಸವ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ ೨೫ ನವೆಂಬರ್‍ ೨೦೨೩ ರಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾ ರಜತಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.