ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಣಶಂಕರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

posted in: Upcoming Events | 0

ಶ್ರೀಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15-01-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 21.01.2023 ರ ಪರ್ಯಂತ ಜರುಗಲಿದೆ.