ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ” ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು.