ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ

posted in: Events | 0

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಗದ್ದೆ ಇವರನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸಿ ಹರಸಿದರು