ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

08-04-2022
ಸಂವತ್ಸರ :   ಶುಭಕೃತ್
ಋತು:  ವಸಂತ
ಮಾಸ :  ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ  : ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆರ್ದ್ರಾ
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:55ಚಿm12:29ಠಿm

ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ