ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ

posted in: Bhagavadgeeta Abhiyana | 0

ದಿನಾಂಕ ೧೧-೦೧-೨೦೨೩ ರಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram