ಬಜೆಬೇರು

posted in: Articles | 0

ಬಜೆ ಸಸ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. Read More

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ

posted in: Articles | 0

ಆಹಾರದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು Read More

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾನ

posted in: Articles | 0

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಬೋಧ ಎನ್ನುವುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. *ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಬುಧ್ಯೇತ* Read More

ವಾಮನಪುರಾಣ

posted in: Articles | 0

 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಪುರಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪುರಾಣವು ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ Read More

ಸಾಮವೇದ – ಕಿರುಪರಿಚಯ

posted in: Articles | 0

ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ವಿಭೂತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ “ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋऽಸ್ಮಿ” ಅರ್ಥಾತ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಮವೇದ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Read More

ಉಪನಿಷತ್ಸಿಂಧು

posted in: Articles | 0

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ವೇದಾಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೂ ವೇದಾಂತವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Read More

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೂಜ

posted in: Articles | 0

ಬೇಸಿಗೆ  ಕಾಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ  ಕಾಪಾಡೋ ಕರಬೂಜ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. Read More

ಉಪನಿಷತ್ತೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯೋಣ ಬನ್ನಿ

posted in: Articles | 0

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ವೇದವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ವೇದವನ್ನು ಆರ್ಷಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿಯೆಂದೂ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲವೆಂದೂ, ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. Read More

ಯುಗಾದಿ…

posted in: Articles | 0

“ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ 

ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ.” ಎಂಬ ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ವಾಣಿಯಂತೆ Read More