ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

posted in: Dinadarshike | 0

5/06/2022 –  ಕಂಚಿಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

6/06/2022 –  ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಣುಬಿ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ.

7/06/2022 –  ಮಲವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಶ್ರೀ ಮಠ

8/06/2022 –  ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

9/06/2022 –  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ

10/06/2022 –  ಮೌನ.

11/06/2022 –  ಮದ್ಯಾಹ್ನ ೪:೩೦ಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಗೋಡ್ ಕರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ. ಸಾಯಂ ಯೋಗಮಂದಿರ

12/06/2022 –  ೧೦:೩೦ಕ್ಕೆ ತೋಟಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉ.ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮಾವೇಶ.

ವಿ.ಸೂ :- ದಿನಾಂಕ 9/06/2022ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.