ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ

posted in: Events | 0

ಹೊನ್ನಾವರದ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.