ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಗೋಶಾಲೆ

posted in: Events | 0

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಕರಡೊಳ್ಳಿ (ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕ) ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ಇತ್ತರು…