ಒತ್ತಡದನಿರ್ವಹಣೆ.

posted in: Articles | 0

ಒತ್ತಡದಆರೋಗ್ಯದಮೇಲೆಪರಿಣಾಮಮತ್ತುಸರಳನಿಭಾವಣೆ

ಒತ್ತಡವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಓಡುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಡುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಇದು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು, ರೋಗ, ಯುದ್ಧ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒತ್ತಡವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.  ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ವಿವಿಧ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ, ಬೆವರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅವರ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಆಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ.

ಒತ್ತಡವುಅನಿಯಮಿತಹೃದಯಬಡಿತಮತ್ತುಲಯ, ಹೆಚ್ಚಿದರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯಕ್ಕೆರಕ್ತದಹರಿವುಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದಒತ್ತಡವುಹೃದಯದಆರೋಗ್ಯದಮೇಲೆಪರಿಣಾಮಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಹಾರ್ಮೋನುಗಳಉಲ್ಬಣವುರಕ್ತನಾಳಗಳುಮತ್ತುಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನುಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಹೃದಯಾಘಾತಅಥವಾಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಅಪಾಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಒತ್ತಡವುನಿಮ್ಮಜೀರ್ಣಕಾರಿಆರೋಗ್ಯದಮೇಲೆನಕಾರಾತ್ಮಕಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದುಆಸಿಡ್ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್, ಅತಿಸಾರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಎದೆಯುರಿ, ಮತ್ತುಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನುಹೊಂದುವಅಪಾಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಸಿವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವಮೂಲಕಮತ್ತುಕೊಬ್ಬಿನಂತಹಬಳಕೆಯಾಗದಪೋಷಕಾಂಶಗಳಶೇಖರಣೆಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವಮೂಲಕಅಡಿಪೋಸ್ಅಂಗಾಂಶಮತ್ತುತೂಕಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆಒತ್ತಡವುಕೊಡುಗೆನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಒತ್ತಡದಹಾರ್ಮೋನುಗಳಬಿಡುಗಡೆಯುನಿಮ್ಮಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನುದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಸೋಂಕುಗಳಿಗೆದೇಹದಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಒತ್ತಡವನ್ನುಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಸೋಂಕುಗಳಿಗೆಹೆಚ್ಚುಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆಮತ್ತುಅನಾರೋಗ್ಯಅಥವಾಗಾಯದಿಂದಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಒತ್ತಡಹೊಂದಿರುವವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಅತಿಯಾಗಿತಿನ್ನುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನಅಥವಾಮಾದಕದ್ರವ್ಯಸೇವನೆಮತ್ತುಸಾಮಾಜಿಕಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನುಸಹಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡವುಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಅನಿಯಮಿತ, ಮುಟ್ಟಿನಅಥವಾಹೆಚ್ಚುನೋವಿನತೂಂದರೆಗೆಕಾರಣವಾಗಬಹುದುಮತ್ತುಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಋತುಬಂಧದಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಇನ್ನಷ್ಟುಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು .

ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯ ರೂಢಿ 

  ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಿದ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ

 ಹೆಚ್ಚಿದ screen time ನಿದ್ರೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತು ಟಿವಿ,ಮೋಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ .ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಕೆಫೀನ್ ಕಾಫಿ, ಕೆಲವು ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಕೆಲವು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಉಪದ್ರವ. ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಮಿಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

 ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಪಡ್ರಸಾತ್ಮಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕಗಳು

 ಮೈಕ್ರೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳು ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B6 ಪೂರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪೂರಕವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸ್ವಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

 ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನೀವೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಳವಾದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಉಸಿರಾಟ, ಪ್ರಶಾಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಪಠಣ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ನಾನ, ಮಸಾಜ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

 ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರದೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರದೆಯ ಸಮಯವು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಡುವೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಲೇಖನ – ಡಾರವಿಕಿರಣಪಟವರ್ಧನಶಿರಸಿ.

ಪ್ರಸರಣ – ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಭಕ್ತವೃಂದ.