ವೇದಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ

posted in: Events | 0

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಶಿರಸಿಯ ಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇದಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ನೀಡಿ ವೇದ ಪಾಠಕರನ್ನು ಹರಸಿದರು..